Εισηγητική έκθεση

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.ΑΤ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ

Είναι γεγονός γνωστό σε όλους μας και κυρίως σε ένα μεγάλο κομάτι της Κοινωνίας, που υφίσταται τις επιπτώσεις, η αυθαίρετη βόσκηση ζώων εκτροφής (αιγοπροβάτων- βοοειδών) οφειλόμενης κυρίως στην μη φύλαξη των ζώων αυτών, από την μορφή ποιμνίων ή ομάδων ή και μεμονωμένων ζώων αποκοπτομένων από το ποίμνιο, αλλά και την μη σωστή συντήρησή τους-διατροφή εκ μέρους των ιδιοκτητών τους.Η είσοδος σε καλλιεργημένα και πολλάκις περιφραγμένα ιδιωτικά αγροκτήματα ή άλλα περιφραγμένα ή μη όμοια στα οποία ο εξουσιαστής τους απαγορεύει την είσοδο ή τη διάβαση με εμφανή σήμανση και χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Η είσοδος προς αναζήτηση τροφής –νερού εντός φυλασσόμενων (περιφραγμένων) ή άλλως προστατευομένων δι’ ειδικής σήμανσης απαγορευτικής εισόδου ή διέλευσης κοινωφελών εγκαταστάσεων (αλσύλια, φυτώρια, χώροι αναψυχής, κατάλληλα διαμορφωμένες στην ύπαιθρο και κυρίως πλησίον επαρχιακών οδών ή αγροτικών δρόμων,,πηγές πόσιμου νερού- βρύσες κ.λπ.). Μετά τα προεκτεθέντα, καθίσταται φανερό ότι τα δημιουργούμενα προβλήματα και οχληρές καταστάσεις σε βάρος των δημοτών, από τα διάφορα ζώα, οφείλεται στην άνομη συμπεριφορά των ιδιοκτητών τους (κτηνοτρόφων κ.λ.π. κατόχων) οι οποίοι από πρόθεση κυρίως και σε ελάχιστες περιπτώσεις από αμέλεια δεν επιμελούνται ως έχουν υποχρέωση για την οδήγηση –φύλαξή τους, γεγονός που εκτιμάται πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνήθεια και τρόπος ζωής τους και σε πολλές περιπτώσεις ίσως με την ανοχή των συναρμοδίων ,έναντι της ανομίας αυτής, Υπηρεσιών δια λόγους τάχα προστασίας και βοήθειας των κτηνοτρόφων και της κτηνοτροφίας γενικότερα, όθεν και οι εντεύθεν συνέπειες που συνίστανται κυρίως:

α) Στη βλάβη και φθορά ιδιοκτησιών είτε πρόκειται για καλλιεργούμενα ή μη αγροκτήματα και των σ’αυτά προϊόντων είτε για υποδομές κοινοφελών ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων, όπως άρδευσης, αναδάσωσης,,αναψυχής, απόρριψης απορριμμάτων και γενικά καλυτέρευσης της ζωής των πολιτών κτλ.
β) Στη δημιουργία και πρόκληση ανθυγιεινών καταστάσεων σε βάρος των πολιτών όταν τα ζώα περιφέρονται εντός κατοικημένων περιοχών και αναζητούν τροφή σε κήπους ,αλσύλια ή νερό σε κοινόχρηστες ή ιδιωτικές βρύσες κ.λπ. προς δε αφήνοντας τα περιττώματά τους στους χώρους που ζούν, κυκλοφορούν και χρησιμοποιούν άνθρωποι.
γ) Στην πρόκληση κινδύνου ζωής όταν τα ζώα εντός ή εκτός οικισμών κυκλοφορούν ή παραμένουν στους δημόσιους δρόμους, προκαλούντα πολλάκις τροχαία ατυχήματα ή όταν ποιμενικοί κυρίως σκύλοι (ως αφύλακτοι ) επιτίθενται σε διερχόμενα οχήματα ή πεζούς.
δ) Στη πρόκληση επικύνδυνων καταστάσεων, όταν αφύλακτοι σκύλοι (κυρίως ποιμενικοί) επιτίθενται και τραυματίζουν πολίτες. Οι ποιμενικοί σκύλοι συνήθως δεν φέρουν το προβλεπόμενο μικροτσίπ και έχουν κακοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τους καθώς στην πλειοψηφία αυτών έχουν κόψει τα αυτιά.
ε) Στη δημιουργία λίαν αντιαισθητικών, οχληρών και γενικά αρνητικών εικόνων σε βάρος του τουρισμού (υπό την έννοια των επισκεπτών) και της τουριστικής ανάπτυξης γενικά της περιοχής του Δήμου.

Εδώ και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα περιστατικά και καταστάσεις αναφερόμαστε πλέον σε δεδομένα που υποβαθμίζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που κατοικούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου ή επισκέπτονται ή διέρχονται απ’αυτήν, όθεν προτείνεται ως αναγκαία, η λήψη ειδικής μέριμνας για το σχεδιασμό δράσης που να αποβλέπει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ… ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ ΤΟΥΣ-ΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΕΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΤΡΕΦΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ.
ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 100 ΠΡΟΒΑΤΑ (ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΕΙ 250 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΕΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 100ΖΩΑ Χ 1.5ΚΙΛΟ =150 ΚΙΛΑ ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Χ 90 ΗΜΕΡΕΣ = 13500 ΚΙΛΑ Χ 0.9 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ = 12150 ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
(ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ στις ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΜΙΣΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ…)

Μετά τα προεκτεθέντα καθίσταται φανερό ότι τα δημιουργούμενα προβλήματα και οχληρές καταστάσεις σε βάρος των δημοτών, από τα διάφορα ζώα, οφείλεται στην άνομη συμπεριφορά των ιδιοκτητών τους (κτηνοτρόφωνκ.λ.π. κατόχων) οι οποίοι από πρόθεση κυρίως και σε ελάχιστες περιπτώσεις από αμέλεια δεν επιμελούνται ως έχουν υποχρέωση για την οδήγηση –φύλαξή τους, γεγονός που εκτιμάται πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνήθεια και τρόπος ζωής τους και σε πολλές περιπτώσεις ίσως με την ανοχή των συναρμοδίων, έναντι της ανομίας αυτής, Υπηρεσιών δια λόγους τάχα προστασίας και βοήθειας των κτηνοτρόφων και της κτηνοτροφίας γενικότερα.

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

A) ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΣΠΑΤΩΝ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
B) OTI ΕΧΟΥΝ ΒΟΣΚΗΘΕΙ- ΑΠΟΦΥΛΩΘΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2017 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2050 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ:
1. Η ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ
2. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΣΤΑΥΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
3. ΝΑ ΕΚΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ ΟΣΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΥΠΟΠΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ